Laserowy bezkontaktowy przepływomierz ścieków Laser Flow firmy TELEDYNE ISCO

Przepływomierz LaserFlow służy do bezkontaktowego pomiaru natężenia przepływu w kanałach grawitacyjnych, z wykorzystaniem dwóch technologii: laserowej do pomiaru prędkości oraz ultradźwiękowej do pomiaru poziomu.Technologia laserowa, zaimplementowana przez firmę Teledyne Isco, otwiera nowe możliwości w pomiarach przepływu ścieków.

Zastosowanie lasera, przy jednoczesnym wykorzystanie efektu Dopplera, umożliwia bezkontaktowy pomiar prędkości w jednym lub w kilkunastu punktach przekroju poprzecznego kanału, poniżej zwierciadła ścieków. W połączeniu z bezkontaktowym ultradźwiękowym pomiarem poziomu, urządzenie dedykowane jest do ciągłego monitoringu przepływu ścieków.
Lokalizacja sond powyżej strumienia ścieków ogranicza do minimum obsługę oraz serwis punktu pomiarowego.

Przepływomierz LaserFlow  dostępny jest w wersji stacjonarnej (z przetwornikiem Signature) oraz w wersji przenośnej (moduły serii 2100).
Przetworniki zapewniają szeroki zakres opcji komunikacji, dzięki czemu możliwe jest zdalne programowanie oraz import wyników pomiarowych i parametrów diagnostycznych z urządzenia.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

 • stacjonarny oraz okresowy pomiar natężenia przepływu
 • pomiary niskich przepływów w pełnym zakresie średnic kanałów
 • instalacje rozliczeniowe ścieków
 • pomiary przepływu ścieków przemysłowych
 • pomiary przepływu wód powierzchniowych

W celu optymalnego pomiaru prędkości średniej strumienia ścieków, przepływomierz Laser Flow umożliwia wybór odpowiedniego zakresu pomiarowego poniżej zwierciadła ścieków. Zależy on m.in. od hydrauliki przepływu, częstotliwości pomiarów, zasilania itd.  Dostępne są następujące opcje programowania:

 • Pomiar prędkości przepływu w jednym punkcie poniżej zwierciadła ścieków, w osi kanału.
 • Pomiar prędkości przepływu na różnych głębokościach poniżej zwierciadła ścieków, w osi kanału.
 • Pomiar prędkości przepływu w kilku punktach na tej samej głębokości poniżej zwierciadła ścieków, w przekroju poprzecznym kanału.
 • Pomiar prędkości przepływu w kilku punktach na różnych głębokościach poniżej zwierciadła ścieków, w przekroju poprzecznym kanału

ZALETY:

 • Bezkontaktowy pomiar prędkości przepływu oraz poziomu ścieków
 • Jedno lub wielopunktowy pomiar prędkości poniżej zwierciadła ścieków, odpowiedni do warunków pomiarowych
 • Możliwość ciągłego pomiaru przepływu w warunkach zatopienia sondy LaserFlow  (po zintegrowaniu zanurzeniowej sondy AV, wyposażonej w ultradźwiękowy przetwornik pomiaru prędkości oraz ciśnieniowy czujnik pomiaru napełnienia).
 • Stopień szczelności sondy IP68, umożliwiający ciągłą pracę w studniach kanalizacyjnych
 • Dwukierunkowy pomiar prędkości
 • Możliwość zintegrowania z przetwornikiem Signature oraz 2100
 • Specjalnie uchwyty do instalacji sensora zostały zaprojektowane w taki sposób, aby można było umieścić sondę z poziomu terenu, eliminując w ten sposób konieczność wchodzenia do studni (wersja przenośna).
 • Możliwość organizacji zdalnej sieci punktów pomiaru przepływu w oparciu o teletransmisję GSM/GPRS
 • Dostępna sonda w wykonaniu Ex

 

Konfiguracja sondy Laser Flow z przetwornikiem Signature oraz serią 2100

Sonda LaserFlow

Wymiary

38,01 x 26,21 x 56,7 cm

Materiał

ABS, SST, aluminium anodowane, PVC odporne na promieniowanie UV

Stopień szczelności

IP68

Zasilanie

8 – 26 VDC, nominalnie 12VDC

Laser

Klasa 3R

Zakres temperatur

Pracy: 0 … 60°C
Przechowywania: -40 … 60°C

Dokładność pomiaru przepływu

+/- 5% odczytu ( typowo, w normalnych warunkach przepływu)

Pomiar prędkości

Technologia

Bezkontaktowy Laser Doppler

Zakres pomiaru

-4,6 … 4,6 m/s

Max zakres od poziomu wody do sensora

3m

Pomiar prędkości

Dwukierunkowy

Dokładność

+/- 0,5% odczytu; 0.03 m/s

Zakres pomiarowy

10mm do 6m

Dokładność

0,5% odczytu, ±0,5mm

Minimalna prędkość

0,25 m/s

Pomiar poziomu

Technologia

Bezkontaktowy, Ultradźwiękowy

Zakres pomiaru

0 … 3m

Dokładność (22°C)

+/-0,006m przy zmianach poziomu do 0,3m
+/- 0,012m przy zmianach poziomu powyżej 0,3m

Kąt wiązki

10°

Sygnał

50 KHz

file_download